контакти

За Фирмата:

Галерия Катерина ЕООД ЕИК: 204938099 Адрес: България, гр. Велико Търново 5000, ул. Иван Вазов 42

Управител: К.Стоянова-Селимски  тел: 00359 877 37 60 63, Email: k.sv.stoianova@gmail.com

Велико Търново, 5000
ул. „Г.С. Раковски“ 17
(ул. „Самоводска чаршия“)
тел: 00359 879 066 474

Велико Търново, 5000
ул. „Стефан Стамболов“ 49
тел: 00359 879 066 475

web: www.artissimobg.com
email: artissimobg@gmail.com